Brødr. Kråkevik AS

Brødr. Kråkevik AS er ei entreprenørverksemd, lokalisert i Odda i Hardanger. Me starta opp som entreprenør i 1981, då som firma E. Kråkevik. I 1995 utvida me dette til Brødr. Kråkevik ANS. I 2005 vart Brødr. Kråkevik AS danna. Brødr. Kråkevik AS har i dag 8 ansatte, og dagleg leiar er Einar Kråkevik.


Om oss

For å utføre oppdraga slik våre kunder venter av oss, har me moderne maskiner og tidsmessig utstyr. Brødr. Kråkevik AS innehar sentral godkjenning.

Ein artikkel om våre aktivitetar sidan oppstart kan lesast i Hardangerfjordmagasinet.

Tjenester

Vi utfører: kraftutbygging og rehabilitering, masseforflytting, graving, pigging, boring, sprenging, industrianlegg, muring, gråsteinsmuring, tunnelrensk, riving, sanering, snøbrøyting.

Kontakt

Einar Kråkevik - 905 34 863 - Dagleg leiar
Jan Audun Kråkevik - 970 78 345 - Kranbil & transport
Eivind S. Kråkevik - 916 22 809 - Boring & sprenging
E-post: post@kraakevik.no
Kontor: 918 81 736